progress_icon

Proceeding establishment date: 2019-07-31

PWiK Wodzisław

Marklowicka 15

44-300 Wodzisław Śląski

Tax ID [tax identification number]: 6472074552

www.pwik-wodzislaw.pl

Contact person:

Marcin Kawalerowicz

Tel.:

e-mail: marcin.kawalerowicz@pwik-wodzislaw.pl

Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Gorzyce, miejscowość Olza – etap III

PROCEEDINGS NO Z1/5682

Purchasing mode: Przetarg nieograniczony

Signature of the case: ZP/2019/3

Type of order: Roboty budowlane

Proceeding thresholds: European Union

Subject of the proceeding.:

Niniejsze zamówienie stanowi część III Etapu Projektu pn.: „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Wodzisław Śląski” współfinansowanego przez Fundusz Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko realizowanego w latach 2014-2020.

Zakres inwestycji pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Gorzyce, miejscowość Olza – etap III” obejmuje budowę ok. 8,6 km sieci kanalizacji sanitarnej wraz z 3 przepompowniami oraz przebudowę sieci wodociągowej o długości ok. 7,3 km wraz z przyłączami o długości ok. 2,5 km oraz remont ok. 0,5 km kanalizacji deszczowej i będzie realizowany w rejonie następujących ulic: Bogumińskiej, Dworcowej, Kościelnej, Słonecznej, Stawowej, Szkolnej, Wiejskiej, Wierzbowej, Zwycięstwa.
Przedmiot zamówienia realizowany będzie zgodnie z Czerwoną Książką FIDIC (Warunki Ogólne Kontraktu).

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Części III SIWZ.Explanation and/or amendment of the contents of the ToR:Attachments:


Termin składania:

- - :

Termin otwarcia:

- - :

Warning:

1. We use the Logintrade procurement platform as a means to contact the contractors.

2. Registration in the contractor database, viewing announcements and submitting commercial offers is free of charge.

3. If you do not have an account on the Logintrade procurement platform, register in the contractor database in order to receive a login and a password to your account. One contractor account allows you to receive announcements from multiple Ordering Parties

4. Rules of the Procurement Platform are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...